Âu Lạc Land kính gửi quý khách hàng bảng công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh của dự án Vinh Heritage đợt 2.